Адвокат изпълнително производство варна

Адвокат изпълнително производство варна

  • English
  • Български
  • Русский

Изпълнително производство

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

Адвокат Юлия Данова  предлага на своите клиенти процесуално представителство по изпълнителни дела. Специализирана не само при правно съдействие на страната на кредитора, но и защита на длъжника при дела, образувани от банки, небанкови кредитни компании, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване.

Целта на всяко физическо или юридическо лице е по максимално бърз начин да получи своите пари. Ролята на адвоката в този случай е  навременното и компетентно изготвяне на документите по изпълнителното дело, отправянето на искания до съдебния изпълнител за извършването на различни справки, налагането на запори, възбрани и т.н.

В същото време в хода на изпълнителното дело трябва да се съблюдават и правата на длъжника, за да се постигне съпоставеност в процеса и да се предотвратят възможностите за обжалвания.

Макар, че българското законодателство дава широка възможност за защита на правата и законните интереси на длъжниците, не са редки случаите, в които, при изпълнение на служебните си задължения, органите на принудителното изпълнение нарушават императивно установените законови разпоредби. Във връзка с това и с оглед максимална и навременна защита на длъжника е необходимо задълбочено и компетентно запознаване с книжата по съответното изпълнително дело. В противен случай би могло да се окаже, че са пропуснати фатални срокове и възможностите за адекватна и навременна реакция са се стопили до степен, че вече нищо да не може да се направи.

 

Адвокат изпълнително производство варна
Адвокат изпълнително производство варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg