Адвокат за регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Адвокат за регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

  • English
  • Български
  • Русский

Регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (проспекти, протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена на горепосочените услуги в общ размер- 600 лева. За преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвиденото възнаграждение се увеличава с 50 на сто;

При представителство и договаряне на услуги от Централния депозитар (относно безналични ценни книжа) се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне. При представителство и договаряне за издаване на акции на приносител се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне. При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение. Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията: За запазване на име -50 лева За вписване на АД/ЕАД -460 лева За обявяване на Устав: 50 лева Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента. Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.  

Адвокат за регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Адвокат за регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg