Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в град Варна и област Варна

Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в град Варна и област Варна

  • English
  • Български
  • Русский
Промяна на обстоятелства във фирмата
 
При промяна, на правната форма, вливане, сливане, разделяне, продажба, дарение и наследяване на дружествен дял, изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик и др. промени на обстоятелства във фирмата, която притежавате, кантората изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра срещу възнаграждение по представения в сайта ценоразпис. Държавните такси се определят по действащата към момента тарифа.
 
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 
Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в  град Варна и област Варна
Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми в  град Варна и област Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg