Адвокат за промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна

Адвокат за промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна

  • English
  • Български
  • Русский
Промяна на капитал, дялове, акции
 
При промяна размера на капитала, видове акции, облигации, апортни (непарични вноски) и др., кантората изготвя всички необходими документи и внася същите за вписване в регистъра срещу възнаграждение по представения в сайта ценоразпис. Държавните такси се определят по действащата към момента тарифа.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
Адвокат за  промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна
Адвокат за  промяна на капитал, дялове, акции в град Варна и област Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg