Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна

Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна

  • English
  • Български
  • Русский

Обслужване на публични дружества

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

 
Правното обслужване на дружества, регистрирани съгласнo закона за публично предлагане на ценни книжа, включва изготвянето на необходимите документи и тяхното публично обявяване в тясно сътрудничество с Комисията по финансов надзор.
 
Възнаграждение- по договаряне съгласно действащия ценоразпис.
 
Консултирайте се онлайн с адвокат Данова
 
Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна
Адвокат за обслужване на публични дружества в град Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg